1 2   Next

ID no Name Address Email Id Contact Mobile Profession Year of Joining
1 ABHIJEET MUKHERJEE MP 0
2 ABHIJIT DAS SERVICE 0
3 ABHISHEK BASUMALLICK 2016
4 AMIT CHOUDHURY 2017
5 ANIK SENGUPTA 2016
6 ANIL KUMAR DAS 2016
7 ANIRBAN CHAKRABORTY 2016
8 ARINDAM DHAR 2016
9 ASHOK MUKHERJEE 2016
10 BHANU BANIK 2016
11 BISWAJIT GOSWAMI 2016
12 BRICK BOX CONSTRUCTIONS PVT. LTD. 2016
13 CHINMOY CHAKRABORTY 2016
14 CHITRAKALPA SEN 2016
15 DEBASHISH KARMAKAR 2016
16 DEBSHANKAR PRAMANIK 2016
17 DR. DEBASISH CHATTERJEE 2016
18 GAUTAM HALDER 2016
19 GOUTAM BHATTACHARYYA 2016
20 INDRAJIT CHOWDHURY 2016
21 INDRANIL BISWAS 2016
22 JANAK NEOGI KHARDHA 9051514356 SERVICE 2017
23 KOUSHIK LAHIRI 2016
24 MOUSUMI BASU 2016
25 NANDINI GHOSH 2017
26 NEPAL CHANDRA GHOSH 2017
27 NISHIT KUMAR PAL 2017
28 PRADYOT KUMAR PAHARI 2017
29 PRITAM MAJUMDER 2017
30 PRIYABRATA CHATERJEE 2017
31 RANJAN BASAK 2017
32 RANJAN BASASABYASACHI CHATTERJEE-MA 2017
33 SAMARJIT JANA 2017
34 SANTANU BHATTACHARYA RAJABAZAR. SEALDAH SERVICE 2017
35 SARADINDU PAUL 2017
36 SHARMISTHA CHAKRABORTY 2017
37 SIRSHENDU NATH 2017
38 SOUMYA S BASU 2017
39 SOUNAK DAS 2017
40 SOVIK CHAKRABORTI 2017

1 2   Next